מבוא

חקירת האתר אום ריחן היא חורבה גדולה מתקופת המשנה והתלמוד בצפוךמערב שומרון . האתר השתמר במצב טוב , ורק שוליו הדרומיים נפגעו בעקבות הקמת מבנים בעת החדשה . האתר כבר נסקר בסקר הבריטי בסוף המאה הקודמת , ' והמחברים מתארים אותו בצורה לקונית כאיזור של שרידי חורבות וערימות אבנים . לאחר מכן נסקר האתר בסקר החתם בשנת תשכ " ח , במסגרת הסקר ב"ארץ אפרים ומנשה" . בסקר זה מתוארת החורבה בקצרה כאתר שגודלו שלושים דונם , אשר השתמרו בו שרידי מבנים ומודגשת הבניה המסיבית . כן נמסרים פרטים נוספים על האתר , ובעיקר מכרים מספר '' מבני מאוזוליאום הרוסים בקרבת האתר ובאחד מהם ( 16345 21095 צ"נ ) נראים שני סרקופגים . " מבני מאוזוליאום אלה מכונים בחיבור זה "מגדלים , " והם יידונו להלן . בשנת , 1969 בעקבות הסקר , ערך ז' ייבין חפירת הצלה בשני מבנים בשולי האתר . במסגרת זו נחפרו ה"מאוזוליאום , " שתואר לעיל , וכן מבנה קבורה גדול ומפואר ששטחו . 'מ 15 x 15 באתרים אלו נמצאה קרמיקה מהמאות השלישית רביעית לספירה . הממצאים לא נבדקו שנית במסגרת מחקר זה . תשומת הלב שלנו הופנתה לאתר במסגרת מספר מחקרים שנערכו , ביחד ובנפרד , ובהם הו...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד