אום ריחן

מתוך:אום ריחן

שמעון דר יגאלטפר זאכסקראי אום ריחן עיירה מתקופת המשנה שמעון דר , יגאל טפר , זאב ספראי בסיוע המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית אום ריחן עיירה מתקופת המשנה שמעון דר , יגאל טפר , זאב ספראי הוצאת הקיבוץ המאוחד - החברה להגנת הטבע תל אביב תשמ"ו  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד