רשימת מקורות

אבו-ריא , ע ,. אברהם , א -ו ,. וולספלד ג . , ( 1998 ) האוכלוסייה הערבית בעיתונות העברית : תקשורת ודה-לגיטימציה סוציו-פוליטית , המרכז לחקר החברה הערבית בישראל , המכון לחקר השלום : גבעת חביבה . אברהם , א . , ( 2000 ) התקשורת בישראל , מרכז ופריפריה , ירושלים : אקדמון . אברהם , א . , ( 2001 ) ישראל הסמויה מעיני התקשורת , ירושלים : אקדמון . אברהם , א ,. פירסט , ע ,. אלפנט לפלר , נ . , ( 2004 ) הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא : מגוון תרבותי בשידורי ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל , ירושלים : הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו . אדורנו , ו ,. ת ,. הורקהיימר , מ . , ( 1993 ) אסכולת פרנקפורט , תל אביב : ספריית הפועלים . אורוול , , 1984 , ( 1989 ) . ’ג תל אביב : עם עובד . אייזנשטדט , ש”נ . , ( 1989 ) החברה הישראלית בתמורותיה , ירושלים : מאגנס . אלחאג , ’ מ . , ( 1996 ) " ההתארגנות הפוליטית של האוכלוסייה הערבית בישראל : התפתחות מרכז בתוך שוליים , ” בתוך ליסק , מ ,. קני-פז , ב . ( עורכים , ( ישראל לקראת שנות האלפיים : חברה , פוליטיקה ותרבות , ירושלים : הוצאת מגנס וספריית אשכולות , עמ’ . 102-90 אנדרסון ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ