נספח

כ”ו באב תשסג” 24 באוגוסט 2003 מזכירות הממשלה הודעה לעיתונות ישיבת ועדת השרים לעניין המגזר הלא יהודי ועדת השרים לעניין המגזר הלא יהודי , בראשותו של אריאל שרון - ראש הממשלה , דנה ביום 19 . 08 . 2003 בנושא קידום השוויון ושילוב אזרחי ישראל הערביים בחברה הישראלית . בישיבת ועדת השרים השתתפו גם ראשי רשויות מקומיות ערביות בישראל : שוואקי חטיב - ראש המועצה המקומית יפיע , מוחמד כנעאן - ראש המועצה המקומית מג’ד אל כרום , ג’ראיסי ראמז - ראש עירית נצרת , מוחמד זידאן - ראש המועצה המקומית כפר מנדא , ועיסא סאמי - ראש המועצה המקומית כפר קאסם . בפתח הישיבה קידם ראש הממשלה בברכה את ראשי הרשויות המקומיות הערביות . ראש הממשלה אמר , כי הוא רואה חשיבות רבה בצורך לשפר את היחסים בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית בישראל . ועדת השרים אישרה תכנית מקיפה , שהוכנה על פי בקשת ראש הממשלה , על ידי המועצה לביטחון לאומי , במטרה לשפר את מצבם של אזרחי ישראל הערביים , קידום מעמדם ושילובם בחברה ובמדינת ישראל . התכנית , שאושרה על ידי ועדת השרים , עוסקת בתחומים הבאים : א . הארכת התכנית הרב שנתית לפיתוח יישובי המגזר ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ