"ידיעות אחרונות" מול "הארץ": האמנם קונפורמיזם תקשורתי?

המציאות המשתקפת מהממצאים ברוב פרקי הזמן הנחקרים מחזקת את ההנחה כי הדמיון בין סדר היום של " ידיעות אחרונות" לבין זה של " הארץ" עולה על השוני ביניהם , וזאת על אף ששני העיתונים מייצגים סוגים שונים של עיתונות . בבחינת סדר היום של העיתונות עומדת ההנחה כי המיקום של ידיעות בעמודי העיתון ( כותרת ראשית , עמוד ראשון , עמוד אחורי , ( היקפן והדגש המושם עליהן ( תמונה צבעונית , נפח טקסט ) ו / או דירוגן בהיררכיית מהדורות החדשות ( כתבה פותחת , כתבת צבע , כתבה ארוכה ) תלויים בשיקולים נוספים מעבר לשיקולים טכניים או צורניים . ההחלטה של אמצעי התקשורת על דירוגם היחסי של נושאים חדשותיים היא תרבותית בעיקרה , משום שחשיבות המסר המועבר לקורא ולצופה על נושא מסוים עומדת בהשוואה לכלל המידע המועבר אליו . ( McCombs & Show , 1972 ) בחירת נושאים לסיקור ודירוג בהתאם לשיקולי חשיבות המסר יוצרים אפליה כלפי קבוצות מסוימות בחברה , שדירוג המקום וההיקף המוקצים לסיקורן ( בעיתון או במהדורה ) הוא נמוך . כינונו של המגזר הערבי כקטגוריה מובחנת בתוך כלל הנושאים המדורגים הוא פרי החלטה של העורך היהודי הבכיר במערכת העיתון . החלוקה הבינ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ