זהויות ופרקטיקות עיתונאיות

כדי להבין את אופן סיקור האזרחים הערבים , יש לנתח את הדרכים שבהן מתורגמת הסביבה החברתית-פוליטית של העיתונאים לפרקטיקות תקשורתיות . כמו כן חשוב להתמודד עם שאלות כמו : איך נוצר הדימוי של האזרח הערבי ובאיזה הקשר , כיצד משפיעים מיתוסים על הבניית הזהות של " האחר" ואיך הם מקדמים תפיסת עולם מסוימת . כפי שכבר צוין בחלק התיאורטי של הספר , חוקרים שונים ( ובהם Hall , ( Tuchman , Gans הטילו ספק ביכולת של אמצעי התקשורת לשמש כמתווכים ניטרליים בין רבדים שונים באוכלוסייה . בדומה למחקרים בחו"ל , שבהם נמצא כי רוב הכתבים והעורכים הם גברים , ( Tuchman , 1978 ) לבנים Van Dijk , ) , ( 1993 בני המעמד הבינוני , כך גם בישראל ניתן לקטלג את רוב העיתונאים על פי מאפיינים אתניים , ג'נדריים וחברתיים . ניתן אף להצביע על כך שככל שמתקדמים במעלה ההיררכיה המקצועית , כך הייצוג של קבוצות המיעוט קטן עוד יותר ( אברהם , . ( 2001 מבדיקה של שמות הכתבים הישראלים שסיקרו את שמונת פרקי הזמן הנחקרים , עולה כי רובם המכריע הם גברים יהודים בעלי רקע ביטחוני . ב"ידיעות אחרונות" אמנם העסיקו כתבים ערבים בעת אירועי יום האדמה הראשון ( תופיק ח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ