טבלה ‭:8‬ אבחנה בין ידיעות "סדר" ל"אי-סדר" בשני העיתונים