טבלה ‭:7‬ התייחסות למיעוט הערבי בעמוד הראשי לפי תקופות