6.5 סיקור המיעוט הערבי בפרקי זמן קונצנזואליים

חלקו השני של הפרק מתמקד באירועי מדיה קונצנזואליים , הנוגעים לשלום עם מצרים , ירדן והפלסטינים , ובמקרה אחר - חריג וכואב בתולדות מדינת ישראל - לתפקוד העיתונות הכתובה בעקבות רצח ראש הממשלה , יצחק רבין . להלן תיאור קצר של אירועי המדיה הנבחרים : ביקור סאדאת בישראל - מטוסו של נשיא מצרים אנואר א-סאדאת נחת בישראל 19-ב בנובמבר . 1977 למרות מצב המלחמה הפורמלי בין שתי המדינות , סאדאת התקבל בברכה ונאם בכנסת . לימים , צעד זה הוביל לשלום היסטורי בין ישראל למצרים במארס . 1979 הסכם אוסלו - הצהרת העקרונות שנחתמה בוושינגטון , 13-ב בספטמבר , 1993 כללה הכרה הדדית בין ישראל לפלסטינים ועסקה בהסדרי ביניים לקראת הקמת ממשל עצמי לפלסטינים בעזה וביריחו . בהסכם העקרונות נקבע כי תקופת הביניים לא תעלה על חמש שנים ותוביל להסדר קבע המבוסס על החלטות מועצת הביטחון . 338-ו 242 הסכם השלום בין ישראל לירדן - החתימה על הסכם אוסלו סללה את הדרך למגעים מדיניים גלויים בין המדינות , מגעים שהבשילו לכדי הסכם שלום 26-ב באוקטובר . 1994 ההסכם התקבל באהדה רבה על ידי הציבור בישראל ובתמיכת רוב חברי הכנסת , בין השאר בשל היעדר מחלוקת טריט...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ