טבלה ‭:4‬ שכיחות הדיווחים בנושא מעצר חברי התנועה האיסלמית )מאי ‭)2003‬