טבלה ‭:3‬ שכיחות הדיווחים בנושא אירועי אוקטובר 2000