טבלה ‭:2‬ שכיחות הדיווחים על המיעוט הערבי בעת תחילת האינתיפאדה ואירועי הר הבית