6 ניתוח הממצאים

הניתוח הנוכחי בודק את הייצוג של המיעוט הערבי בעיתונות העברית . הבדיקה הכמותית והאיכותנית של הממצאים נעשית בשלושה חלקים . בתחילה נתמקד בארבעה אירועים קונפליקטואליים : יום האדמה הראשון במארס , 1976 האינתיפאדה הראשונה בשטחים והשלכותיה על הערבים בישראל בשתי נקודות זמן : דצמבר 1987 ואוקטובר , 1990 ההתנגשויות האלימות בין כוחות הביטחון למפגינים ערבים באוקטובר , 2000 ומעצר מנהיגי הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית במאי . 2003 אחר כך נדון בסיקור האוכלוסייה הערבית במהלך ארבעה אירועים קונצנזואליים : ביקור סאדאת בישראל בנובמבר , 1977 הסכם אוסלו בספטמבר , 1993 הסכם השלום בין ישראל לירדן באוקטובר , 1994 ורצח רבין בנובמבר . 1995 ולבסוף נערוך דיון השוואתי בסוגיית הייצוג של המיעוט הערבי ומאפייניו הבולטים בעיתונות העברית . בפרק זה נוכל לבחון את תפקוד העיתונות העברית בסביבה פוליטית משתנה , ולזהות - מתוך הסיקור וראיונות העומק - אחידות או שונות בייצוג המיעוט הערבי הן בנקודת זמן אחת והן לאורך זמן . כדי להגשים את מטרות הספר , נעמוד על ההבדלים בין סיקור מחלוקות - אלימות ברובן - לסיקור תקופות שלום ובין עיתונות פופ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ