5.2 ראיונות עומק חצי מובנים

ראיונות עומק חצי מובנים מורכבים ממערך מוסדר של שאלות , שנתון לשינויים בהתאם לדינמיקה שנוצרת עם המרואיין . מטרת הראיון היא לנסות ולהבין את מערכת הנורמות , האמונות והמניעים של המרואיין Wimmer and Dominick , ) . ( 2000 ראיונות עומק חצי מובנים , כמו ראיונות עומק מובנים בשלמות , הם מתודולוגיות שמתמודדות עם בעיות במדידת השפעה ועם קשיים בניתוח קשרים סיבתיים . ( Munck , 2004 : 120 ) כך למשל , מידת ההשפעה של הממסד על סיקור האזרחים הערבים נבדקת באמצעות ראיונות עם " מקדמי חדשות" - מונח המיוחס לסוציולוגים מולוץ' ולסטר Molotch and Lester , ) - ( 1974 רשמיים , למשל שרים וחברי כנסת , שמבהירים מהן דרכי ההשפעה על התקשורת , מהי מסגרת היחסים בין מקורות מידע ומושאי סיקור מרכזיים לבין עיתונאים , כיצד מתפתח תהליך זרימת המידע , על חסמיו השונים , ולבסוף מה מייחד את המוצר התקשורתי המוגמר . ראיונות עומק חצי מובנים , להבדיל מראיונות מובנים בשלמות , מקנים לאינפורמנטים את הזכות להעלות נושאים נוספים לדיון . ( Moyser and Wagstaffe , 1987 ) פתיחות זו מייצרת תובנות חדשות ומספקת מערך מורכב של נתונים , שחלקים ממנו ניתני...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ