5.1 ניתוח תוכן

חוקרים רבים מציעים הגדרות שונות לניתוח תוכן . הולסטי קבע כי ניתוח תוכן הוא טכניקה מחקרית להסקת היסקים המזהה באורח שיטתי ואובייקטיבי תכונות מוגדרות של מסרים בתוכן מסוים . ( Holsti , 1968 : 601 ) קריפנדורף הגדיר שיטה זו כ"טכניקה מחקרית שמטרתה תיאור מדויק של נתונים והסקת מסקנות תקפות מהם להקשרם הרחב" . ( Krippendorff , 2004 : 18 ) יש לציין כי רוב מחקרי התוכן האיכותניים משלבים מרכיבים כמותיים . בכך הם מייצגים מגמה הולכת וגוברת במדעי החברה , אשר ניתן לזהותה עם פלורליזם מתודולוגי . על פי תפיסה זו , המודגשת בספרם של King , Keohane and Verba , ( 1994 ) גישה מחקרית אחת אינה עדיפה על רעותה . דווקא השאיפה לשילוב של שיטות , גישות ונתונים עשויה להגדיל את הביטחון שלנו בממצאי המחקר . ( Adcock and Collier , 2001 ) הניתוח הכמותי בספר נעשה על פי שלושה פרמטרים : ( 1 ) שכיחות הסיקור , כלומר מספר הכתבות שהופיעו בעיתונות על המיעוט הערבי ; ( 2 ) בולטות הסיקור , כלומר מיקום הכתבה בעיתון ( עמוד ראשון או פנימי , ( הופעת תמונה והקשרה ; ( 3 ) האופי ( הכמותי ) של הסיקור - בדיקת שכיחות נושאי הסיקור של הערבים בישראל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ