3.5 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, האמנם סתירה?

כפי שכבר צוין לעיל , הדת היא מקור הלאומיות ונדבך מרכזי בזהותה של מדינת ישראל . היחס בין היותה של ישראל מדינה יהודית לבין היותה מדינה דמוקרטית הפך במרוצת השנים לנושא מרכזי באקדמיה ובציבוריות הישראלית . השאלה המרכזית בהקשר הזה היא האם ישראל יכולה להיות מדינה יהודית בד בבד עם היותה מדינה דמוקרטית . כלומר , עד כמה גדול המתח בין המושגים : " מדינה יהודית" ו"מדינה דמוקרטית . " הייחוד של המקרה הישראלי , הנובע מהקשר בין דת ללאום , עורר מחלוקת בין אינטלקטואלים לגבי אופיו של משטר האזרחות בישראל . בלב הדיון הביקורתי עמד יחסה של המדינה כלפי המיעוט הערבי , והצורך בהסדרת מעמדם האזרחי של הערבים בישראל . כך למשל , הסוציולוג סמי סמוחה טוען כי בישראל התפתח דגם של " דמוקרטיה אתנית" המקנה " זכויות פוליטיות ואזרחיות לפרטים וזכויות קיבוציות מסוימות למיעוטים מצד אחד , עם מיסוד העיקרון כי אחת מהקבוצות האתניות היא השולטת במדינה מצד שני" . ( Smooha , 1990 : 391 ) סמוחה משוכנע כי מיעוט ב"דמוקרטיה אתנית" יכול להשתמש בכל הדרכים החוקיות העומדות לרשותו כדי להיאבק על זכויותיו . ( ibid : 410 ) ואולם הדגם של הדמוקרטיה ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ