3.4 מעמדם האזרחי והפוליטי של הערבים בישראל

בשנת , 1965 לקראת הבחירות לכנסת השישית , נעשה ניסיון משמעותי ראשון להעמיד למבחן את מעמדם האזרחי של הערבים אזרחי מדינת ישראל . בשנה זו אישר בית המשפט העליון את החלטתה של ועדת הבחירות לפסול את התמודדותה של רשימת " אל-ארד" ( רשימה ערבית-סוציאליסטית ) בבחירות לכנסת , מאחר שיעדיה שללו את עצם קיומה של מדינת ישראל . בית המשפט נקט בצעד זה למרות שהחוק , נכון לשנת , 1965 לא הסמיך במפורש את ועדת הבחירות המרכזית לפסול רשימה בשל תוכן מצעה ( ברזילי , יער-יוכטמן וסגל , . ( 1994 החלטת הרוב של בית המשפט ( שני שופטים תמכו בפסילת רשימת " אל-ארד , " כולל נשיא בית המשפט העליון שמעון אגרנט , ושופט אחד היה בדעת מיעוט - חיים כהן ) היא דוגמה מובהקת לראייה אזרחית רפובליקנית המדירה את האזרחים הערבים מתפיסת הטוב החברתי - המשותף ליהודים בלבד ( פלד , . ( 1993 שכן בפרשנות של בית המשפט , הרואה במועמדות " אל-ארד" לבחירות קריאת תיגר על קיום המדינה היהודית , יש שורשים לאומיים-ציוניים מובהקים . יש לציין כי מאז ביטול הממשל הצבאי בשנת , 1966 נהנו האזרחים הערבים , לפחות באופן פורמלי , מזכויות פוליטיות ליברליות על בסיס אינדי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ