3.3 תת-ייצוג של אזרחים ערבים במוסדות ציבוריים

ביטוי נוסף לאי שוויון כלכלי-חברתי ופוליטי בין יהודים לערבים טמון בשיעורם השולי של האחרונים במוסדות ישראלים ממשלתיים וציבוריים . סימן ברור להיעדר השתתפות ערבית במוקדי ההכרעה הלאומיים הוא העובדה שעד שנת 2007 אף ממשלה לא מצאה לנכון לכלול בין חבריה גם שר ערבי מוסלמי . עד אז מילאו ערבים מספר פעמים תפקידי סגן שר , אשר בדרך כלל היו בזיקה לקהילה שלהם . נתונים מראים כי הערבים סובלים מתת-ייצוג בשירות הציבורי , המעסיק הגדול במדינה . יצוין כי מתן ייצוג הולם לאזרחים הערבים בקרב עובדי שירות המדינה מעוגן בחוק שירות המדינה - מינויים ( תיקון מס' ( 11 התשס . 2000 א" אך ייצוגם 2009-ב עמד על 6 . 97 אחוז בלבד - כשליש משיעורם באוכלוסייה . יתרה מכך , מבין המועסקים בשירות הציבורי רק מעטים מהם ממלאים תפקידים בכירים בעלי השפעה ניכרת על תהליכי קבלת החלטות ( חמדאן ועואד , . ( 64 : 2010 בהשוואה לממצאים מהשנים , 1995-ו 1987 אז הועסקו 5-כ אחוזים עובדים ערבים בשירות המדינה ( הראבן , , ( 15 : 1998 נרשמה עלייה בשיעור העסקתם . אבל רובם המכריע עסקו בתפקידים הנוגעים למגזר הערבי בלבד ומספרם הזעום של העובדים הבכירים מבין הא...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ