3.1 סוגיית הקרקעות

מאז קום המדינה מצויות מרבית האדמות בישראל תחת שליטתה המוחלטת של קרן קיימת לישראל . תכלית קיומה של הקרן , אשר נוסדה , 1901-ב היתה גאולת הקרקעות בארץ ישראל והכשרתן להתיישבות יהודית . בהיותה חלק מרכזי מן התנועה הציונית , הוסדרה פעילותה באופן חוקי כארגון קהילתי המשרת רק את הצרכים של האזרחים היהודיים . לאחר קום המדינה נוצרה זהות בין בעלות ציבורית לבעלות יהודית על קרקעות . רק במקרים בודדים הקצתה המדינה קרקעות בבעלות ציבורית לטובת האינטרסים של האוכלוסייה הערבית . המדיניות הישראלית הדגישה את השליטה היהודית על קרקעות והדבר התבטא גם בהפקעה של אדמות בבעלות ערבית ( שנל , . ( 1994 המיעוט הערבי בישראל מחזיק בבעלותו 4-כ אחוזים בלבד מקרקעות המדינה , למרות שהוא מהווה 20 . 5-כ אחוז מן האוכלוסייה הכללית . חלקן של הרשויות המקומיות הערביות בשליטה על קרקעות מצומצם לאין שיעור בהשוואה לרשויות היהודיות . במחקריו על התכנון בגליל ניתח יפתחאל את תוכניות ממשלות ישראל ל"ייהוד הגליל . " במסגרת תוכניות אלו הופקעו קרקעות רבות מהבעלים הערביים שלהן , הוקמו יישובים יהודיים בסמוך לישובים ערביים והחל פיתוח ממשלתי בגליל , ש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ