3 המיעוט הערבי בישראל: מיסוד יחסי סמכות של רוב ומיעוט

הדת היהודית עברה תהליך של ' הלאמה' במהלך בניית הפרויקט הציוני וביתר שאת עם הקמת מדינת ישראל ( שנהב , . ( 2004 לאורך השנים נעזרה מדינת ישראל במנגנוניה המוסדיים והאידיאולוגיים כדי ליצור זהות מוחלטת בין אזרחות רפובליקנית המתגמלת את הרוב היהודי על תרומתו לטוב החברתי המשותף לבין לאומיות דתית יהודית . במסגרת הדיון הנוכחי נעמוד על מיסוד יחסי הסמכות בין הרוב היהודי למיעוט הערבי בסוגיות של הפקעת קרקעות , יצירת אי שוויון כלכלי , תת ייצוג ( של אזרחים ערבים ) במוסדות ציבוריים רשמיים , ואפליה - בחסות החוק - כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל . שהרי , אחד מיעדי הספר הוא לבחון את מעמדו הפוליטי של הציבור הערבי במדינה יהודית . סקירת הספרות על קבוצה זו יכולה לתת מענה על אחת משאלות המחקר : האם היעדרותם של הערבים מן השיח התקשורתי היא ביטוי נוסף להדרתם ממוקדי הכוח במדינההניתוח המוצע כאן מבקש להשיג שתי מטרות הקשורות זו בזו : ראשית , להסביר כיצד המדינה מגבילה , באמצעות מנגנוניה , את מרחב ההזדמנויות הפוליטיות , הכלכליות והתרבותיות של המיעוט הערבי בישראל ; ושנית , להבין כי " הכחדה סמלית" ( מונח המיוחס לחוקרת גיי טו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ