2.4.2 יחסה של התקשורת הישראלית לאוכלוסייה הערבית

הסקירה המחקרית שתוארה לעיל , על מיעוטים במדיה , רלוונטית גם לדיון בסוגיית ייצוג המיעוט הערבי בתקשורת הישראלית . ספרים ומאמרים רבים שנכתבו על נושא מקיף זה מחזקים את ההנחה כי , מחד , אמצעי התקשורת משעתקים את התרבות הפוליטית הדומיננטית , המזוהה עם האליטות ומערכות הכוח השליטות ; ומאידך , מצניעים ולפרקים גם מציירים בצבעים שליליים את דמותה של האוכלוסייה הערבית בישראל ( קורן , ; 1994 אסיה , ; 2000 דור , ; 2001 נייגר ואחרים , ; 2001 פירסט ואברהם , First , 1998 ; Avraham , 2003 ; ; 2004 . ( Avraham et al , 2000 ; Wolfsfeld et al , 2000 במחקר שערכו וולפספלד ואחרים על סיקור המחאה של המיעוט הערבי ביום האדמה , התברר כי העיתונות העברית סיפקה תמונה מוגזמת על האלימות הצפויה מצד האזרחים הערבים בימים שקדמו לאירועי יום האדמה , אף שבפועל הפרות הסדר היו מינוריות . ( Wolfsfeld et al , 2000 ) העיתונים השתתפו בהבניה של מציאות אחת ויחידה , מתוך הבנה שזו תתגשם , גם אם התשתית המונחת לבנייתה לוקה בחסר . אברהם סבור כי היחס למיעוט הערבי נע במסלול דו-מישורי : על מישור אחד התעלמות כמעט מוחלטת מן הבעיות האנושיות שלו ו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ