2.2 ריכוז לצד ביזור הכוח במדינה

כדי להבין כיצד מיתרגמת עוצמה פוליטית לכוח תקשורתי , דהיינו להשפעה מעצבת של האליטות על התכנים החדשותיים , עלינו ראשית לנתח את מושג העוצמה ולהצביע על בעלי הכוח בחברה . ההנחה המובלעת בהצגת סדר דברים זה היא שהתקשורת , כמוסד חברתי , כפופה לפוליטיקה ולא להפך . כפי שנראה בהמשך , זוהי תלות מבנית שאינה ניתנת לניתוק . 2 גיטלין סבור כי התרבות המסחרית ( לרבות אמצעי התקשורת ) אינה מייצרת אידיאולוגיה , אלא מעצבת ומשעתקת אידיאולוגיה הצומחת מתוך קבוצות האליטה בחברה . ( Gitlin , 1979 : 253 ) המדינה המודרנית מאפשרת לגוף הפוליטי העומד בראשה לצבור עוצמה באופן שלא היה ידוע קודם לכן . אין מדינה , ולו הדמוקרטית ביותר , שיכולה לשמור על הסדר הציבורי והביטחון ( פנים וחוץ ) ללא הפעלת כוח פיזי או סימבולי . מי שמופקד מטעמה על אחזקת המשאבים החומריים והתרבותיים והקצאתם לחברה היא קבוצה מצומצמת של אנשים . במשטרים דמוקרטיים זוכה קבוצה זו ללגיטימציה מהרוב על שליטתה רק לאחר הבטחת הליך תקין וחופשי של בחירות . ואולם , אין פירוש הדבר שבידי העם , הריבון , נמצא ייצוג ופיקוח סופי על סדר היום הציבורי ומימוש של הטוב הכללי . השאל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ