הקדמה

חופש הביטוי והעיתונות הוא מאושיות המשטר הדמוקרטי ומדד לחוסנה של כל חברה חופשית . עקרונות מרכזיים כמו ייצוג רחב של דעות ועמדות , זכות הציבור לקבלת מידע אמין וביקורת על מעשי השלטון , יכולים למצוא עצמם בעימות עם מאפייני הזהות הלאומית של הרוב ועם תפיסת הביטחון של המדינה . למרות שההליך הדמוקרטי מעודד את אמצעי התקשורת לנקוט בעמדה ביקורתית כלפי השלטון , ישנה נטייה לחרוג ממחויבות זו . לא אחת ניתן להבחין כיצד התקשורת מהווה מכשיר אידיאולוגי להבטחת הסדר החברתי הקיים ולהנצחתן של תפיסות הגמוניות . השיח התקשורתי מכונן על ידי יחסי כוח ושליטה , שבמסגרתם מופעלות פרקטיקות של הדרה והזרה כלפי קבוצות מוחלשות בחברה . במקרים רבים , התקשורת ניזונה מהממסד וכמעט שאינה מערערת על קביעותיו . היא מפעילה מנגנונים המדירים ודוחקים מיעוטים אל מחוץ לגבולות הקונצנזוס הלאומי , וממלאת תפקיד חשוב בהפצת האידיאולוגיה השלטת . ספר זה נשען , בין השאר , על ההנחה כי התקשורת בכלל והעיתונות הכתובה בפרט הן זירה ( מודרנית ) להבניית מציאות קונצנזואלית . ככזאת היא מסייעת בעיצוב תודעה לאומית , בבניית סדר יום מוסכם ובגיבוש זיכרון קולקטיבי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ