* אדרל = תערובת מלחי אמפטמינים: ‭= XR ** dextroamphetamine saccharide, and dextroamphetamine sulfate racemic amphetamine aspartate monohydrate, racemic amphetamine sulfate,‬ ארוך טווח ‭Vyvanse = Lysdexamphetamine ***‬