מדיניות משרד החינוך

י’ אל-דור לאורך הרצף ההתפתחותי מתמודדים תלמידים בעלי הפרעות קשב עם קשיים בתחומי חיים נרחבים בהיבטים לימודיים , התנהגותיים , רגשיים , חברתיים ותקשורתיים . אם כי הפרעת הקשב אינה אמורה לחסום את התפתחותם התקינה של התלמידים היא נוטה לא אחת לספח אליה מכלול קשיים נוספים ההופכים את הבעיה לרב-ממדית הנוגעת לכל תחומי החיים . ומשכך , על מנת להבטיח התפתחות מיטבית זקוקים תלמידים אלה לתמיכה ולהתייחסות מקיפה בתחומים לימודיים ורגשיים כאחד מכל הגורמים במערכת הבית ספרית ולאורך הרצף ההתפתחותי . כחלק מתפיסה הרואה בשוויון ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים כערך מרכזי , מוביל משרד החינוך בשנים האחרונות תהליך שיטתי לפיתוח מגוון מענים לתלמידים בעלי הפרעות קשב . פיתוח זה מושתת על מספר צירים השלובים זה בזה : א . ציר הרצף ההתפתחותי - המלווה את התלמיד לאורך כל שלבי החינוך מן הגן ועד לסיום בית הספר התיכון , לאורכו נבחנות השלכות הלקות על תפקוד התלמיד . ב . ציר הרצף הטיפולי - הכולל תהליכי איתור , התערבות פסיכו-פדגוגית , וביצוע אבחון מקצועי . תהליכי האיתור נועדו לזהות תלמידים לגביהם קיים חשד לקיומה של הפרעת קשב בשלבי התפת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ