מדינת ישראל – משרד הבריאות החטיבה לעניני בריאות

מנהל רפואה חוזר מס _ 40 / 2010 ' : ירושלים , י " ט בטבת , התשע א " 26 ד מבר 2010 תיק מס / 2 _ 14 _ : ' אל : מ הלי הא פים הרפואיים – קופות החולים ה דון : אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז ( ADHD ) בילדים מתב רים ומבו רים סימוכין : חוזר המ הל הכללי מס : 8 / 2008 ' מיום : 14 . 4 . 08 ה ו להביא בזאת לידיעתכם וסח מעודכן המחלי את החוזר שבסימוכין . . 1 הקדמה : הפרעת קשב וריכוז היא תופעה שכיחה , המוערכת כ- 5-10 % מכלל אוכלוסיית הילדים ב יל בית ספר . כיום ידוע , שהיא אי ה חולפת ב יל הב רות ולכן התופעה מלווה חלק יכר מהלוקים בה ם ב יל ההתב רות ובב רות . מדובר בהפרעה משמעותית , אשר בהעדר טיפול עלולה ל רום זק קשה לתפקודו של האדם ולבריאותו , והיא ם מלווה בתחלואה לווית משמעותית בעיקר בתחום ההת ה ותי ר שי ( פסיכיאטרי . ( לפיכך , אבחון מוקדם ו כון של ההפרעה הוא חיו י , ו ריך להימ א בסדר עדיפות בוה בקביעת מדי יות הבריאות הלאומית . _______________________________________________________ כתובת המשרד : רח ' רבקה , 29 קומה , 4 ירושלים מען למכתבים " : ת ד , 1176 ירושלים , מיקוד– 91010 טלפוו : 02– 5681280 פקס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ