הטיפול בילדים בגיל טרום בית הספר

מ' פסקין סוג הטיפול , האינטנסיביות שלו והמסגרת הטיפולית ייקבעו בהתחשב במשתנים הבאים : גיל הילד , סביבת הילד , מספר התסמינים וחומרתם , נוכחות או אי-נוכחות של תחלואה נלווית או של סיבוכים כלשהם . אשר לגיל הילד , העיקרון המנחה הוא : ככל שמדובר בילד צעיר יותר , כך יושם יותר דגש בהתערבות הטיפולית על ההורים ( או על מי שממלא את התפקוד ההורי ) ועל ההורות . חומרת המצב היא הגורם העיקרי בקביעת דרכי הטיפול , והיא תוגדר בהתאם לליקוי התפקודי ולרמת המצוקה והסיכון . השלב הראשון בטיפול הוא התערבות ברמת ההורים . התערבות זו נועדה לשפר את מיומנויותיהם של ההורים , ולגרום בכך להרגשה של יעילות וביטחון שתוביל לשינוי בתגובותיהם הבלתי נשלטות / כעוסות ובלתי יציבות כלפי הילדים . השגת המטרות הנ"ל מובילה להצלחה מרשימה כשמדובר בילדים בגיל טרום בית הספר , הן בשיפור הקשר הורה-ילד , הן בהקלה בתסמינים של הפרעת קשב ושל הפרעות בהתנהגות . הצלחת ההתערבויות ברמת ההורים משקפת את הנחת היסוד שהתערבות מוקדמת היא הזדמנות לשנות את מהלך ההפרעה לפני שמשתרשים אצל הילד דפוסי תגובה והתנהגות בלתי הסתגלותיים , לפני שמופיעות בעיות משניות ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ