אבחון בגיל טרום בית הספר

מ’ פסקין שלבים בתהליך האבחון אבחון הפרעת קשב בילדים בגיל טרום בית הספר דורש התייחסות לכל ההיבטים של תפקודושלהילד . מלבדהבדיקההספציפיתשלתפקודהקשב , יכולתההתארגנותותכנון התגובה ורמת הפעילות , יש לבדוק את רמת ההתפתחות של המיומנויות המוטוריות , השפתיות , התקשורתיות , הקוגניטיביות והרגשיות . כל הממדים הללו קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה , וסך הכול של ההשפעות הללו יקבע את רמת התפקוד של הילד ובכך גם את רמת הליקוי , אם קיים . בדיקה שיטתית של כל הממדים מאפשרת לאתר קשיים נוספים והפרעות נלוות , ולהבדיל בין תחומים שונים של פסיכופתולוגיה . תהליך האבחון יכלול גם בדיקת הסביבה של הילד , בעיקר של יחסי הגומלין שלו והקשר שלו עם הוריו , ואת התפקוד ההורי והמשפחתי . חשוב להבין ולזכור , שאחד המאפיינים הייחודיים של הילדות המוקדמת הוא התלות בסביבה שהילד גדל ומתפתח בה . גם בכל הנוגע להפרעת קשב , הפרעה ש 80 % -75 % ממנה נעוצים בגורמים גנטיים , יש לגורמים הסביבתיים תפקיד מכריע הן בביטויה הקליני הן בהיווצרות מנגנוני ההתמודדות עמה . לא פחות חשוב להבין ולזכור שקיים מעגל השפעות , ושבמידה רבה , התסמינים של הילד יעצבו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ