מבוא

א’ מנור אבחון הפרעת קשב הפך בשנים האחרונות נושא פרוץ , ואיש הישר בעיניו יעשה בו . חשוב אפוא להדגיש , ולשוב ולהדגיש , כי מדובר בהפרעה רפואית , ולכן האבחון בה חייב להיעשות בידי רופא מומחה ואנשי צוותו לבד , ובאמצעות כלים מוסכמים . אבחון הפרעת קשב אינו יכול להיעשות בשום אופן כאבחון דידקטי או פסיכודידקטי , וכן אינו יכול להיעשות באופן חלקי , באמצעות בדיקות כגון Test Of ( TOVA ( Variables of Attention או . ( BRC ) Brain Resources Company בדיקות אלו יוזכרו בהמשך והן בעלות חשיבות , כל אחת לגופה , אך הן בדיקות עזר בלבד ואינן בשום אופן תחליף לאבחון מלא . כאמור לעיל , הפרעת קשב נוטה להופיע במשולב עם הפרעות נוספות . ראשית , קיימת נטייה להופעת הפרעות התפתחות שונות וליקויים שונים לצד הפרעת הקשב כבר בגיל הרך . שנית , קיימת נטייה להתפתחותן של הפרעות פסיכיאטריות ונירולוגיות שונות לצד הפרעת הקשב , וייתכן גם כתוצאה שלה , בעיקר במצבים של היעדר טיפול . ושלישית , דבר שהוא מהותי ביותר לטיפול , קיימות הפרעות המתפתחות באופן מובהק על רקע היעדר טיפול . לכן , אבחון הפרעת הקשב מסתמך על כמה עקרונות : . 1 ההפרעה היא ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ