אינטליגנציה חריגה

א’ מנור לילדים שמציגים אינטליגנציה חריגה אורבות שתי סכנות מנוגדות : סכנה פן יכולתם הגבוהה מדי או הנמוכה מדי לא תאותר , וקשייהם בכיתה ייתפסו כהפרעת קשב ; וסכנה כי לנוכח האיתור של יכולתם החריגה , תוזנח האפשרות של הפרעת קשב כתחלואה נלווית . לפיכך , נראה לנו כי מן הראוי להקדיש מילים אחדות לשני מצבים אלה . פיגור : מצב שבו מנת המשכל ( IQ ) נמוכה משמעותית מהנורמה ( בשתי סטיות תקן לפחות , ( ויכולת ההסתגלות , המתבטאת בתפקוד בבית , בעבודה או בלימודים ובחיי החברה , נמוכה . מנת המשכל נמדדת באמצעות מבחנים שונים , שהמפורסם ביניהם , והנמצא בתפוצה הרחבה ביותר , הוא מבחן וכסלר . ( Wechsler ) היכולת השכלית הנמדדת באמצעותו מתפרשת על פני עקומת פעמון , שמרכזה המספר , 100 הנחשב לממוצע האינטליגנציה האנושית . שתי סטיות תקן מממוצע זה כלפי מטה מגדירות את סף הפיגור , ולפיכך פיגור הוא מושג סטטיסטי , שכולל 1 % מתוך האוכלוסייה . הפיגור מתחלק לקל , בינוני וחמור , בעוד כל קבוצה היא סטיית תקן נוספת כלפי מטה . ככל שמדובר בפיגור קשה יותר , כך הסיכוי למצוא פגיעה נירולוגית מקיפה גבוה יותר , ואף הסיכוי למצוא פגיעה גנטית , ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ