הפרעות תנועה (טיקים ותסמונת טורט)

א’ מנור הפרעת טיקים היא דבר שכיח בגיל הילדות 24 % -5 % ) מהילדים בגיל בית ספר . ( עם זאת , הפרעת טיקים כרוניים היא דבר נדיר בהרבה 2 % -1 % ) מהילדים בגיל בית הספר ) ותסמונת ז’יל דה לה טורט ( Gilles de la Tourette ( היא הפרעה נדירה ממש 8-1 ) מכל 1 , 000 בנים , 4-0 . 1 מכל 1 , 000 בנות . ( טיקים הם תנועות , מחוות או ביטויים חוזרים ופתאומיים , שמחקים במבודד מרכיבים של התנהגות תקינה . הטיקים מתחלקים בין תנועתיים וקוליים , ובין פשוטים ומורכבים . טיקים פשוטים מתבטאים בתנועה פתאומית פשוטה או בצליל פשוט , כגון כחכוח . טיק מורכב הוא תנועה מורכבת ( כגון פיתול המותניים וסיבוב הגו ) או חלקי דיבור , החל בהברות וכלה במשפטים שלמים . הטיקים החולפים שכיחים , אינם גורמים בדרך כלל למצוקה , ומטופלים באמצעות תמיכה נפשית בלבד . לעומתם , טיקים כרוניים נמשכים כשנה ועלולים לגרום מצוקה ניכרת . הם מופיעים בעיקר בגילאי בית הספר היסודי , דהיינו תקופת האבחון העיקרית של הפרעת קשב , ולכן הופעתם מיוחסת לא פעם לטיפול בהפרעת קשב , אם כי היום נוטים לבטל תפיסה זו ולראות בצירוף ההפרעות תחלואה נלווית ראשונית . תסמונת טורט ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ