מתבגרים

א’ מנור בבואנו לאבחן הפרעת קשב בגיל ההתבגרות ולטפל בה עלינו להכיר שני תחומים : הסתמנות הפרעת הקשב בגיל זה , בעיקר אם לא אובחנה קודם לכן , והסתמנות גיל ההתבגרות עצמו , שלא פעם הוא גורם מאיץ או מעוות של התמונה בכללותה . כמו כן עלינולהכירשלושהציריםשסביבםנעהמתבגר : הצירהביולוגי-גופני , הצירהפסיכולוגי והציר החברתי . נדון בתחילה במהותו של גיל ההתבגרות ואחר כך בשלושת הצירים . גיל ההתבגרות לפי התפיסה המקובלת , גיל ההתבגרות משתרע בין גיל 11 לגיל . 18 קיימות הגדרות רבות לתחילתו ולסופו של גיל ההתבגרות , ואף מקובל לומר שאת גיל ההתחלה מגדירה הביולוגיה , ואת גיל הסיום - החברה . אין לעשות הכללה בנוגע לכניסה לגיל זה , היות שכל נער או נערה מגיעים אליו בהתאם למהפך ההורמונלי הייחודי להם . סיום גיל ההתבגרות " קבוע בחוק , ” היות שהוא מוגדר מתוך התחום החברתי . בישראל חובת השירות הצבאי מגדירה את סיומו בעיני החברה , ובדרך כלל גם בעיני המתבגר עצמו . בקרב מתבגרים שסובלים מהפרעת קשב , ואף בקרב הוריהם , סיום ההתבגרות וההליכה לצבא הם נושאים טעונים במיוחד . לכן מצאנו לנכון לייחד לכך סעיף נפרד בסיומו של פרק זה . הצי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ