גיל טרום בית הספר

מ’ פסקין הקדמה ההתעניינות המדעית בהפרעת קשב בקרב ילדים בגיל טרום בית הספר התחילה בשנות השמונים של המאה הקודמת , ומאז הלך והצטבר גוף ידע מוצק על קיומה של הפרעה זו כבר בילדות המוקדמת . הרפואה המבוססת-ראיות מספקת מידע על תקפותם של הקריטריונים של הסיווג של איגוד הפסיכיאטריה האמריקאי Diagnostic Statistical ) ( Manual IV – DSM-IV , American Psychiatric Association , 1994 , 2000 לאבחון הפרעה זו בקבוצת ילדים זו . בד בבד עם ההתפתחות המדעית המשמעותית בתחום , גוברת המודעות בקרב אנשי מקצוע שונים ובקרב ההורים לחשיבות האבחון המוקדם של הפרעת קשב עם היפראקטיביות ואימפולסיביות Attention Defi cit Hyperactivity Disorder – ) . ( ADHD צעד זה יאפשר התערבות טיפולית מוקדמת , ובכך ישפר את מהלך ההפרעה וימנע את השפעותיה השליליות ואת הסיבוכים , הן בטווח המיידי , הן בטווח הארוך . בגיל הרך בולטים התסמינים של היפראקטיביות ואימפולסיביות . ההפרעה בתפקוד הקשב עצמו קשה יותר להגדרה ונשארת לרוב מעורפלת . ילדים צעירים אלה זקוקים לתשומת לב ולעזרה רבות יותר מהוריהם , וממבוגרים בכלל , מאשר ילדים בעלי טווח קשב , יכולות התארגנו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ