ממצאים נירו-כימיים

א' ויצמן המוליכים העצביים החשובים ביותר בפתופיזיולוגיה של הפרעת קשב הם הקטכולאמינים , דופמין ונוראפינפרין . הממצאים התומכים בהשערות בדבר מעורבות של מוליכים כימיים אלה באטיולוגיה של הפרעת קשב מקורם במגוון מחקרים קליניים וקדם-קליניים , וכן במידע שהצטבר ממחקרים פרמקולוגיים . למעשה , כל התרופות היעילות בטיפול בהפרעה זו מגבירות את פעילות מערכות הקטכולאמינים , ובמידה מסוימת גם את מערכת הסרוטונין . ( Weizman et al ., 1990 ) המערכת הנוראדרנרגית מחקרים שמדדו את רמות תוצר הפירוק של נוראפינפרין ( MHPG ) בפלסמה ובאיסוף שתן לא הצליחו להדגים שינוי עקבי ברמות מטבוליט זה אצל ילדים ואצל מתבגרים מאובחני הפרעת קשב , לעומת קבוצת ביקורת של לא מאובחנים Rapoport et al ., ) 1978 ; Khan & Dekirmenjian , 1981 ; Shekim et al ., 1983 ; Yu-cun & Yu-feng , . ( 1984 כמו כן , נמצא כי רמות תוצרי הפירוק של נוראפינפרין בפלסמה אינן תואמות את המדדים הקליניים של פעלתנות-יתר או של תוקפנות , ואינן יעילות בניבוי התגובה לטיפול במתילפנידט ( ריטלין ) . ( Halperin et al ., 1993 ) עם זאת , רמות גבוהות של מטבוליטים של נוראפינפרין ב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ