ממצאים נירו-פסיכולוגיים

א' מנור , א' ויצמן מבחינה נירו-פסיכולוגית , נראה שהפגם העדין במעגלים העצביים , בייחוד בפעילות קליפת המוח הקדם-מצחית , גורם לשיבוש בתפקודי הניהול , ( Executive Functions ) הקבלה וההוצאה לפועל של החלטות . תהליך קבלת ההחלטות וביצוען באופן יעיל ומקובל חברתית כרוך ביכולת לשמור על מערך תשומת הלב ובקיום מערך עכבות תקין . שני אלו מאפשרים התכוונות לפתרון בעיות , התעלמות מגירויים פנימיים וחיצוניים שמסיחים את הדעת , זכירת המטרות ודבקות בהן , ( Working Memory ) הפנמה של דיבור ופעולות ( היכולת לשמור לעצמי רגשות ולתכנן התנהגויות בלי לשתף את הסביבה , ( תכנון , שמירתרצףלאורךמרחבוזמן , ויסותעצמירגשות , מוטיבציהועוררות , ( ארגון , גמישות קוגניטיבית , יכולת אנליזה וסינתזה התנהגותית ובקרה של פעילות . היכולת להפעיל עכבות התנהגותיות היא תנאי חיוני לדחיית תגובה אימפולסיבית ולתכנון יעיל . הפגם בפיקוח העצמי וביכולת ההפנמה כנראה מעורב בתסמינים של פעלתנות-יתר , הפרעה בקשב ואימפולסיביות . תרופות מעוררות משפרות את יכולת תפקודי הניהול אצל ילדים הלוקים בהפרעת קשב . Barkley , 1998 )) חוקרים מצאו הפרעה בזיכרון הפעיל א...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ