פוטנציאלים מעוררים

ר’ בן חיון , י’ אהרון פוטנציאלים מעוררים ( Event Related Potentials – ERP ) הם סידרה של שינויי מתח קבועים המתרחשים במערכת העצבים המרכזית בתגובה לגרייה חושית , לאירוע הכרתי או לאירוע מוטורי . הפוטנציאלים המעוררים מורכבים מרצף רכיבים ( גלים , ( וכל רכיב מאופיין בחביון , משרעת , קוטביות , התפלגות על פני הקרקפת וסדר הופעתו ברצף . הפוטנציאלים המעוררים נרשמים בתגובה לגירוי מסוים בעזרת אלקטרודות המונחות על פני הקרקפת . החל משנות השבעים נערכים מחקרים בהשתתפות נבדקים עם הפרעת קשב , הכוללים רישום פוטנציאלים מעוררים תוך כדי בדיקת מטלות של קשב שמיעתי או ראייתי , או מטלות של שליטה ותפקוד ניהולי , כגון תהליכי עיכוב . ת בכמה מחקרים נמצאו הבדלים בין נבדקים עם הפרעת קשב לנבדקי ביקורת בשלבים שונים של עיבוד מידע , אף מבלי שיהיו הבדלים בין הקבוצות במדדים התנהגותיים כמו זמן תגובה . ( Harter et al ., 1988 ; Johnstone & Barry , 1996 ; Karayanidis et al ., 2000 ) מחקרים רבים התייחסו לקושי המרכזי בהפרעת קשב כקושי בתהליכי עיכוב תגובה . על כן נעשה שימוש נרחב בפרדיגמות הדורשות עיכוב תגובה . ( Go / NoGo ) במטלת אל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ