ממצאים נירו-אנטומיים והשימוש בדימות

ר’ בן חיון , י’ אהרון תחום הדימות ( Imaging ) הנירולוגי קידם באופן ניכר את הבנתנו לגבי הנירוביולוגיה של הפרעת הקשב . כמו בכל תחום , ההתקדמות הטכנולוגית החישה את קצב העבודה בתחום זה . דימות מבני מחקרי דימות מבני מאפשרים להשוות את גודל המוח , נפחו וארגונו או חלקים ממנו אצל אנשים עם הפרעת קשב ובלעדיה , ולהסיק מסקנות בדבר השונות של הממצאים וחשיבותם . מחקרים מוקדמים שהשתמשו בסריקה ממוחשבת של המוח , ( CT ) לא הדגימו שינויים משוחזרים במבנה המוח של ילדים בעלי הפרעת קשב Shaywitz ) , ( et al . , 1983 ואולם במחקרים חדשים יותר , שבדקו את נפחם של מבנים מוחיים בעזרת דימות תהודה מגנטית , ( MRI ) הודגמו אצל ילדים עם הפרעת קשב שינויים מבניים , בעיקר נפח קטן יותר באונת המצח , ( Frontal Lobe ) בגרעיני הבסיס Basal ) , ( Ganglia במוחון ( Cerebellum ) ובאונת הרקה Temporal Lobe ) ( Krain et al ., ) . ( 2006 מחקרים עדכניים הדגימו הבדל בין נבדקים עם הפרעת הקשב ונבדקי ביקורת בנפח המוחון , בגרעין הזנבי ( Caudate Nucleus ) ובאזורים שונים באונת המצח . ( Davenport et al ., 2010 Kobel et al . 2010 Konrad et al . 201...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ