מבוא

א’ ויצמן , א’ מנור הפרעת קשב היא הפרעה בעלת רקע תורשתי , שמתחילה בגיל מוקדם ומשבשת באופן משמעותי את הישגיו הלימודיים של הילד , את ההשתלבות החברתית שלו , את הדימוי העצמי שלו ודימויו בעיני ילדים אחרים ואת חיי המשפחה כולה Hoza et ) . ( al ., 2005 ; Spira et al ., 2005 ההפרעה זוהתה עוד במאה , 19-ה ושמותיה עברו גלגולים שונים , כגון נזק מוחי מזערי , הפרעה תפקודית מוחית מזערית , הפרעה היפרקינטית והפרעה היפראקטיבית , עד לשנת , 1986 שבה נטבע המונח " הפרעת קשב המלווה בהיפראקטיביות” . ( Attention Defi cit Hyperactivity Disorder – ADHD ) השמות השונים מצביעים על ההתרשמות שמדובר בהפרעת התנהגות על בסיס הפרעה בתפקוד מוחי . ממצאים מחקריים מורים על תורשה , על הפרעה נירו-התפתחותית ועל שינויים תפקודיים וביוכימיים בפעילות המוח Swanson et al ., 1998 ; Zametkin et ) . ( al ., 1999 למרות המאמצים המחקריים בתחומי הדימות המוחי , ( Brain Imaging ) הביוכימיה והגנטיקה המולקולרית , עד היום לא זוהו סימנים ביולוגיים ייחודיים להפרעה זו , ולפיכך , הבסיס הביולוגי שלה עדיין נמצא ברמה התאורטית . ההשערה האטיולוגית המובילה ק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ