לחיות עם הפרעת קשב ADHD

לחיות עם הפרעת קשב ADHD עורכים : איריס מנור , שמואל טיאנו Living with Attention Defi cit and Hyperactivity Disorder ADHD Editors : Iris Manor , Sam Tyano מהדורה רביעית 2012 עריכה לשונית : עפרה פרי דאנאקוד : 158-55517 © כל הזכויות שמורות ( 2012 ) הוצאת דיונון מבית פרובוק בע”מ שטראוס , 3 תל אביב טל : 03-5257999 books @ probook . co . il www . probook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאת ההוצאה לאור .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ