מילון מונחים

אבחון Assessment אמפיריות משתפת פעולה Collaborative empiricism אקטיבציה התנהגותית Behavioral activation אמונות בסיסיות Core beliefs הבנייה קוגניטיבית Cognitive restructuring הטיות קוגניטיביות Cognitive biases המשגת מקרה Case conceptualization הימנעות Avoidance הפעלה התנהגותית Behavioral activation הרפיה Relaxation התנהגויות מגוננות Safety behaviors התרגלות Habituation זרז Trigger חיקוי ( מידול ) Modeling חרדה מקדימה Anticipatory anxiety חשיפה Exposure חשיפה אינטרוספטיבית Interocepive exposure חשיפה בדמיון Imaginary exposure חשיפה במציאות In vivo exposure טיפול דיאלקטי התנהגותי Dialectical Behavior Therapy ( DBT ) טיפול מבוסס-ראיות Evidence Based Therapy טיפול קבלה ומחויבות Acceptance and Commitment Therapy טיפול ממוקד-סכמה Schema Focused Therapy טיפול קוגניטיבי-התנהגותי Cognitive Behavior Therapy טיפול שגרתי Treatment as usual יחידות מצוקה סובייקטיביות Subjective Units of Distress Scale ( SUDS ) מחקר אקראי מבוקר Randomized Control Trial ( RCT ) מחקר כפול סמיות Double blind trial  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ