19 שילוב של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ותרופות

ליאור שפיר , חגי חרמש טיפול פסיכולוגי משולב לעתים קרובות בטיפול תרופתי . בהחלטה אם להתחיל בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי , בתרופה או בשילוב של שניהם מעורבים כמה משתנים : האבחנה , מידת החומרה של ההפרעה , מידת המצוקה של המטופל , מסוכנות אפשרית , המוטיבציה של המטופל להתמיד בטיפול , לבצע את המשימות וליטול את התרופות , היכולת האינטלקטואלית של המטופל , תחלואה נלווית ועוד . במקרים שכבר ניתן טיפול תרופתי שנמצא יעיל אך המצב עדיין דרוש שיפור , טיפול קוגניטיבי-התנהגותי יכול להועיל . גם במקרים שהמטופל טופל בעבר בתרופות והגיע לרמיסיה אולם צצה הישנות של הבעיה , יש לשקול טיפול קוגניטיבי-התנהגותי . הפרק סוקר תרופות בעבור הפרעות למיניהן , מתאר שילובים של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי וטיפול תרופתי ורומז על טיפולים אפשריים בטכנולוגיה מתקדמת . רקע פרק זה דן בהשלכות של טיפול תרופתי נפשי על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי , השלכות שהן חלק מנושא כללי יותר – שילוב של טיפול פסיכולוגי ומתן תרופות . מצב הדורש טיפול משולב הוא שכיח ביותר , וסביר מאוד שאדם שטופל בעבר בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי מטופל בהווה או יטופל בעתיד בתרופות , א...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ