טבלה ‭:2‬ דוגמאות לתגובות פסיכולוגיות אופייניות לשלבים השונים במחלה