טבלה ‭) Randomized Controlled Trials ( RCT :1‬ של CBT פרטני בקרב אנשים המתמודדים עם סרטן )המשך(