טבלה ‭:2‬ מרכיבי הטיפול בפגישות הטיפוליות לגמילה מעישון