14 תלות בחומרים ממכרים

עמית ברנשטיין , מיכאל ג' זוולנסקי אחרי יותר משלושה עשורי מחקר מוכרים לנו כיום מגוון טיפולים , שיטות טיפול ועקרונות טיפול מבוססי-ראיות בהפרעות נטילת סמים . הפרק , המתמקד בטיפול קוגניטיביהתנהגותי , מחולק לשלושה חלקים . בחלק הראשון נסקר בקצרה אופיין של הפרעות נטילת סמים ותחלואה נלווית . בחלק השני משורטטים קווי המתאר של העקרונות המקובלים לטיפול יעיל בהפרעות אלו ומוצגים כמה טיפולים מבוססי-ראיות . בחלק השלישי מוצג מקרה של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בהפרעת נטילת סמים עם תלות בניקוטין ובחולי נפשי נלווה של חרדה , המשקף את מרכיבי הטיפול . רקע נטילת סמים וההפרעות הנלוות לה ( Substance Use Disorders – SUDs ) הן בעיה גוברת והולכת הנוגעת לבריאות הציבור בעולם ובישראל . ( WHO , 2004 ) ההיקף העצום של ההפרעות שנגרמות לנוטלי סמים ( להלן : הפרעות סמים ) וההרס שבא בעקבותיהן מטילים תביעות קשות על מערכות הבריאות ובריאות הנפש . כדי להתמודד עם המגיפה העולמית הזאת על המערכות לפתח אסטרטגיות התערבות ומניעה יעילות ככל האפשר , להפיצן וליישמן הלכה למעשה . כיום יש טיפולים מבוססי-ראיות בהפרעות סמים , אך הנגישות שלהם והי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ