איור ‭:2‬ המודל הקוגניטיבי-התנהגותי העל-אבחנתי לטיפול בהפרעות אכילה סכמה לא פונקציונלית להערכה עצמית