איור ‭:1‬ המודל הקוגניטיבי-התנהגותי המקורי של טיפול בבולימיה נרבוזה