8 הפרעת דחק פוסט-טראומטית

ניצה נקש , עדנה ב' פואה הפרעת דחק פוסט-טראומטית היא הפרעת חרדה המתפתחת בתגובה לאירוע טראומטי וגורמת למצוקה ולפגיעה בתפקוד . הפרק פותח בדיון על אבחון ההפרעה , על שכיחותה ועל המאפיינים הנלווים לה . מוצגת בקצרה ההמשגה הפסיכולוגית שעליה מושתתות התוכניות המרכזיות לטיפול בהפרעת דחק פוסט-טראומטית בזרם הטיפול הקוגניטיביהתנהגותי , ולאחר מכן מובא תיאור קצר של כל אחת מתוכניות אלו ושל המחקרים שבחנו את תוצאותיהן . ההצגה מתמקדת בטיפולים שהיקף ניכר של מחקרים מעיד על יעילותם ובסקירת מחקרים מבוקרים . בחלקו האחרון של הפרק מובאת הצגת מקרה הממחישה את עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי . קריטריונים › לאבחון › הפרעת › דחק › פוסט-טראומטית הפרעת דחק פוסט-טראומטית ( Posttraumatic Stress Disorder – PTSD ) מסווגת ב- DSM-III כהפרעת חרדה . ההפרעה מורכבת ממקבצי תסמינים בעלי מרכיבים רגשיים , קוגניטיביים והתנהגותיים , שאנשים מפתחים בתגובה לאירוע טראומטי והגורמים למצוקה ולפגיעה בתפקוד . לפי , ( APA , 1994 ) DSM-IV אירוע ייחשב לטראומטי אם הוא עונה על שני קריטריונים . האחד , שהאדם חווה אותו או היה עד לו , או שהתעמת עם א...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ