3 פוביות

גדעון אנהולט בני אדם פוחדים מכלבים , מנחשים , מדם , מטיסה , מחושך – אפשר למנות יותר 500-מ שמות והגדרות לפוביות ספציפיות . בכל זאת , רק מעטים פונים לטיפול בגלל פוביה ספציפית , ורק לעתים רחוקות הפוביה הספציפית היא מוקד הטיפול . רבים מהפונים לטיפול עושים זאת רק כאשר מתחייב שינוי בחייהם המעמיק או מבליט את המצוקה : מעבר מעיר לכפר במקרה של פוביה מחיות , מעבר לכרך במקרה של פוביה מגבהים , קושי להתקדם בעבודה בגלל פוביית נהיגה או טיסה . הפרק מדגיש את החשיבות של טיפול במועד . נסקרים בו נושאים מרכזיים הנוגעים להבנה של פוביות ספציפיות ולטיפול בהן , ומוצג מהלך טיפול קוגניטיבי-התנהגותי לשלביו דרך הצגת מקרה . רקע פוביה ספציפית היא אחת ההפרעות הנפוצות ביותר בקרב בני אדם . שיעורי השכיחות שלה לאורך החיים הם . ( Kessler et al ., 1994 ; Regier & Robins , 1991 ) 11 % -כ יותר שכיחים הם פחדים תת-קליניים : יותר מחצי מהנבדקים באוכלוסיות שונות מדווחים על פחדים מחפצים או מסיטואציות מסוימות , פחדים שלעתים קרובות אינם בהלימה עם כל הקריטריונים לאבחון של פוביה ספציפית . ( Birchall , 1996 ) אם כי פוביות ספציפיות שכיחו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ