1 יסודות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי

יונתן ד' הפרט הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי התפתח בשנות השישים והשבעים של המאה , 20-ה אחרי הפריחה הגדולה של הגישה ההתנהגותית , ( Behaviorism ) בעקבות התפיסה , שהפסיכופתולוגיה כוללת אסוציאציות בלתי-מסתגלות , הנעות בין התנהגויות , מחשבות ורגשות , והנשמרות או מתוחזקות באמצעות תהליכים קוגניטיביים ( קשב , פרשנות , זיכרון ) והתנהגותיים ( הימנעות ממצבים בעייתיים , חיזוקים עצמיים לשימור ההפרעה ועוד . ( רוב ההתערבויות הטיפוליות נועדו לשינוי תהליכים קוגניטיביים , התנהגותיים , רגשיים ופיזיולוגיים , או לשינוי אמונות , רגשות והתנהגויות פתולוגיות המעורבות בשימור של התנהגויות בעייתיות ובלתי-מסתגלות העומדות בבסיס ההפרעה . פרק זה מציג את עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי ושלביו , והפרק הבא מתמקד בהמשגת מקרה , שאף היא מאושיות גישה טיפולית זו . רקע המושג טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ( Cognitive Behavioral Therapy – CBT ) כולל סוגים רבים של טיפולים ומסורות טיפול , הניזונים מתאוריות שונות או משילוב של תאוריות . מעצם ההגדרה , יש בהם מן המשותף , כפי שיוצג בספר זה . הטיפול ההתנהגותי התפתח ממסורות של תאוריית הלמידה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ